top of page
  • אתי גולן

טבילה בבאר מרים


למי שפחות מכירה אותי, קוראים לי אתי גולן,

אני מחוברת חיבור עמוק ואוהב אל האם האלוהית ונושאת את התדר המרפא שלה ושל מי בראשית.

במסע של בני ישראל במדבר ממצרים אל הארץ המובטחת, ליוותה אותם כל הדרך באר מרים. באר פלאית שנושאת מים חיים ובעזרתה בני ישראל נהנו ממים חיים לאורך כל דרכם במדבר. באר של חיים, אהבה וחסד. האגדה מספרת, שכאשר הגיעו בני ישראל לארץ, שקעה באר מרים בתוך מי הכנרת.


כעת הגיע זמנה של באר מרים לעלות ולשוב אל עולמנו. היא נושאת איתה את תדרי המרפא, הרכות, האהבה והחסד שתמיד היו בה. עולמנו ואנחנו זקוקות לה כמו מים חיים.

וכעת, מתנת הריפוי של המים מבקשת להגיע לכל מי שרוצה בה.

כשאנו טובלות בבאר מרים, אנו מחדשות את כוחות הגוף והנפש. ומאפשרות לתהליכים של ריפוי, שחרור והתחדשות להתרחש בתוכנו.


אני מזמינה אותך לבוא למפגש מרפא בכנרת, בו נטבול בכנרת בבאר מרים ונשטף במי בראשית. ונחווה יחד את עומק הריפוי שהיא נושאת איתה.

ניתן להרשם לקבוצת וואטסאפ שקטה ולקבל עדכון לפני כל טבילה. המפגשים הם בדאנה. כל אחת לפי ראות ליבה. נחוצה הרשמה מראש לקבלת המיקום. ניתן להרשם דרך הודעה כאן או בטלפון, אצלי 052-3064465


10 views0 comments
bottom of page